Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000

Cennik

Cennik biletów dostępnych w sprzedaży internetowej na zwiedzania
Zabytkowej Kopalni Srebra obowiązujący od 01.01.2024 r.

72,00 PLN - bilet normalny
62,00 PLN - bilet ulgowy
189,00 PLN - bilet rodzinny /2+1/
62,00 PLN - bilet 65+ /dla seniora powyżej 65 roku życia/
64,80 PLN - bilet normalny dla osoby dorosłej, posiadacza Karty Dużej Rodziny
55,80 PLN - bilet ulgowy dla osoby uczącej się, posiadacza Karty Dużej Rodziny
99,00 PLN - bilet normalny - zwiedzanie w języku obcym
89,00 PLN - bilet ulgowy - zwiedzanie w języku obcym
  0,00 PLN - bilet kontrolny dla dziecka do 2 lat

Cennik biletów dostępnych w sprzedaży internetowej na zwiedzania
Sztolni Czarnego Pstrąga obowiązujący od 01.01.2024 r.

62,00 PLN - bilet normalny
52,00 PLN - bilet ulgowy
159,00 PLN - bilet rodzinny /2+1/
52,00 PLN - bilet 65+ /dla seniora powyżej 65 roku życia/
55,80 PLN - bilet normalny dla osoby dorosłej, posiadacza Karty Dużej Rodziny
46,80 PLN - bilet ulgowy dla osoby uczącej się, posiadacza Karty Dużej Rodziny
150,00 PLN – podziemny rafting
42,00 PLN – podziemne morsowanie, bilet normarny
33,00 PLN - podziemne morsowanie, bilet ulgowy

Ulgi przysługują:

- Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej,

- Bilet ulgowy dla osoby z niepełnosprawnością oraz jej opiekunowi tylko na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra.
  Sztolnia Czarnego Pstrąga nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością,

- Bilet dla seniora powyżej 65 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek,

- Bilet rodziny 2+1. Dla dwóch osób dorosłych i jednego dziecka. Przy zakupie tego biletu należy zaznaczyć dwa bilety kontrolne rodzinne,

- Bilet normalny dla osoby dorosłej, posiadacza Karty Dużej Rodziny,

- Bilet ulgowy dla osoby uczącej się, posiadacza Karty Dużej Rodziny,