Trwa komunikacja
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2
NIP: 6450010326
REGON: 00105421600000
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 2, NIP: 6450010326, REGON: 00105421600000

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

 

Sklep Internetowy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, prowadzony jest pod adresem www.bilety.kopalniasrebra.pl /zakładka towary/ przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 2, 42-600, KRS:0000041094, NIP:6450010326, REGON:001054216,  tel: 32 285 52 02 wew. 24 , e-mail: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności: za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Przeglądanie i zakup asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 2. Klient może dokonać rejestracji dobrowolnie. W tym celu powinien wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest niezbędna do realizacji zamówień.
 3. Po zarejestrowaniu, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. Dane oraz hasło mogą być zmieniane w każdej chwili, dowolną ilość razy.
 4. Klient zarejestrowany nie musi przy każdym zamówieniu wypełniać formularza danych, ponieważ generują się automatycznie po zalogowaniu.
 5. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej wiadomość elektroniczną na adres: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl, z prośbą o usunięcie konta oraz podaniem adresu e-mail aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań techniczny.

 1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX
  b. Procesor: 1 GHz;
  c. RAM: 1 GB pamięci RAM;
  d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
  e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
  f. Sterowanie: klawiatura, mysz;
  g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
  h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient, za pośrednictwem Sklepu, może składać zamówienia w każdym dniu tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając dany produkt, z danej kategorii produktów, za pomocą kliknięcia w ikonę "DODAJ DO KOSZYKA".
 3. Po wybraniu polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”, Klient przechodzi do podsumowania zamówienia i wybiera sposób dostawy.
 4. Klient, składa zamówienie przez wybór polecenia „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem.
 5. Wybierając polecenie „PŁATNOŚĆ ON-LINE”, Klient może wybrać dowolną dostępną formę płatności on-line .
 6. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy, dokonuje: wyboru zamawianych produktów i ich ilości, wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do faktury VAT, wyboru opcji dostawy, wyboru formy zapłaty, zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i akceptacji niniejszego regulaminu.
 7. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie.
 9. Klient będący osobą fizyczną za zakupiony towar otrzyma paragon fiskalny. Dowodem zakupu dla pozostałych Klientów jest faktura VAT. 
 10. W przypadku gdy Klient złoży zamówienie z opcją „odbiór osobisty”, weryfikacja klienta odbywa się na podstawie numeru zamówienia.

 

CENY PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą jest cena towaru podana w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Sklep przyjmuje płatności tylko w polskich złotych.
 4. Na stronie Sklepu, w koszyku Klienta wymienione są dostępne formy dostarczenia zamówienia oraz ceny dostawy.
 5. Ceny dostawy dotyczą wysyłki towarów na terenie Polski. 
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów oraz zmian kosztu przesyłki, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i kosztów przesyłki w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem Przelewy 24.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24.
 3. Płatności należy dokonać w ciągu dwóch godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej prowadzi ewidencję wysłanych zamówień.
 2. Towary objęte zamówieniem wysyłane są do Klienta poprzez Paczkomaty InPost lub Kurier InPost.
 3. Wyboru sposobu wysyłki dokonuje Klient na etapie składania zamówienia.
 4. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną dane do śledzenia przesyłki.
 5. Dokonując wyboru sposobu wysyłki, Klient oświadcza, że nie będzie sobie rościł praw do reklamacji z tytułu niedostarczenia przesyłki, o ile ta znajduje się w ewidencji wysłanych przez SMZT zamówień.

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Stowarzyszenie przystępuje do realizacji zamówienia w momencie otrzymania od Klienta płatności, chyba że przy składaniu zamówienia wybrano opcję „odbiór osobisty”.
 2. Czas wysylki zamówienia na wszystkie produkty dostępne w Sklepie wynosi do 3 dni roboczych.
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Paczkomaty InPost lub Kurier InPost.
 4. Czas dostarczenia zamówienia do Klienta jest zgodny z czasem gwarantowanym w ofercie Paczkomaty InPost lub Kurier InPost".
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych.
 6. W przypadku zamówień złożonych z opcją „odbiór osobisty”, odbiór towaru powinien się odbyć do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości o potwierdzeniu dokonania zakupu.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer zamówienia, numer wystawionej faktury (do anulacji) , informacje o przedmiocie umowy, numer konta na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych.
 3. Zwracane towary należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i odesłać na własny koszt w terminie 14 dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT/ paragonem fiskalnym na adres 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ul. Gliwicka 2
42-600 Tarnowskie Góry

z dopiskiem: "SKLEP. Odstąpienie od umowy".

 1. Sklep zwróci Klientowi środki pieniężne na wskazane konto w momencie otrzymania zwróconego, nienaruszonego towaru.
 2. Koszty odesłania zakupionego towaru nie podlegają zwrotowi.

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku, gdy zamówiony towar: posiada wady, błędy drukarskie, uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową.
 3. W celu reklamacji towaru w pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 32 / 285 52 02 wew.24 lub adresem e-mail: wydawnictwa@kopalniasrebra.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny / faktura VAT) na adres:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
ul. Gliwicka 2
42-600 Tarnowskie Góry

"SKLEP. Reklamacja".

 1. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów wysyłki określonej w pkt. 3 wyłącznie w przypadku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.
 4. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich poprzez osoby trzecie.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ul. Gliwicka 2, 42-600 Tarnowskie Góry
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Magda Kik, kontakt: smzt@kopalniasrebra.pl lub poprzez adres Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych w sklepie internetowym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania - na podstawie art 6. 1 lit. b RODO - w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit c) RODO - ciążącym na nas obowiązku prawnym np. związanym z rachunkowością, na podstawie art. 6. pkt 1 lit a) RODO -zgody, jeśli taka została wyrażona, na podstawie art. 6 pkt 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy np. realizacji zamówienia,
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, tj. Poczcie Polskiej S.A (dostawca zamówień), DotPay.pl (pośrednik płatności on-line) oraz IQ PL Sp. z o.o. - właściciel serwera, na którym SMZT przechowuje Państwa dane. SMZT podpisało stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg przepisów prawa - w celu zabezpieczenia danych osobowy Klientów Sklepu. Odbiorcą są również pracownicy SMZT przeszkoleni i upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych. 
 7. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku przewidzianego przepisami prawa, ustanie możliwość ustalania i dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową, przez okres miesiąca w przypadku cofnięcia wyrażonej zgody.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli tak została wyrażona - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 10. Dokonując rejestracji w naszym Sklepie Internetowym www.sklep.kopalniasrebra.pl a w celu zrealizowania dla Państwa usługi/zamówienia zbieramy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, NIP, Ulica, Kod Pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, telefon. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
 11. Administrator nie stosuje profilowania Państwa danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na: adres e-mail lub/inumer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.
 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od listopada 2018 r.
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Internetowej www.bilety.kopalniasrebra.pl
 4. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane do SMZT i będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Klientem na odległość.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulamin nie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.